Szanowni rodzice , poniżej warunki i  niektóre informacja  jakie musi spełnić rodzic ,dziecko ,żłobek aby skorzystać z dofinansowania na 2021rok 

KWOTA DOFINANSOWANIA NA DZIECKO 600 ZŁ

 Formalności związane z zapisaniem dziecka do żłobka Poznań

 

1 Wypełnić i dostarczyć podpisany wniosek o przyjęcie dziecka .Wniosek wypełniamy w elektronicznym systemie naboru : https://nabor.pcss.pl/poznan/zlobek/

wygenerowany wniosek wysłać emailem na nasz adres wesole.sloneczko@o2.pl

2. Dostarczyć 1 strony zeznań podatkowych obojga opiekunów . Zeznania muszą mieć potwierdzenie złożenia - upo lub pieczęć urzędu skarbowego.

3 .W przypadku zmiany adresu na adres Poznański , dostarczyć zaświadczenie z urzędu skarbowego

(Jest to warunek otrzymania dofinansowania z urzędu miasta , opiekunowie muszą mieć adres zamieszkania na terenie miasta Poznań służący do płacenia podatków , adres zamieszkania  można podać w urzędzie skarbowym w Poznaniu i nie musi być to adres zameldowania . Przykład opiekunowie mieszkają w Poznaniu a zameldowani są w innym mieście , należy udać się do urzędu skarbowego złożyć zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3. )

 

4. Podpisać umowę o świadczenie usług w żłobku , umowa na czas nieoznaczony z okresem wypowiedzenia 1 miesiąc .